velikost textu

Porušovanie autorského práva na internete

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porušovanie autorského práva na internete
Název v češtině:
Porušování autorského práva na internetu
Název v angličtině:
Copyright infringement on the internet
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marián Bejdák
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
115559
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
autorské právo, internet, šírenie, sťahovanie
Klíčová slova v angličtině:
copyright law, internet, spread, downloading
Abstrakt:
Abstrakt Predkladaná práca sa zaoberá právnou úpravou internetu v podmienkach Českej a Slovenskej republiky, európskeho zákonodarstva a ochranou šírenia diel prostredníctvom internetu. Špecifikuje proces vzniku internetovej siete v kontexte historického vývoja a jeho nástrojov (web stránky, diskusné fóra, elektronická pošta, torrenty), vymedzuje pojem porušenia autorského práva a jeho úpravu v medzinárodnej legislatíve, konkrétne formy a spôsoby porušenia na sieti, šírenie multimediálnych diel, zodpovednostné vzťahy pri náhrade škody.
Abstract v angličtině:
Abstract Main aim of the presented rigorous thesis is to describe legislation related to the Internet in Czech and Slovak Republics, european legislation and protection of distribution of work through the Internet. This thesis specifies process of creation of Internet network in context of the Internet history and its tools /webpages, forums, e- mail, torrents/, defines concept of copyright contravention and its regulation within international legislation, particular forms and methods of infringement on the Internet, propagation of multimedia works, responsibility relations liability for damages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marián Bejdák 717 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marián Bejdák 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marián Bejdák 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB