velikost textu

Právní instituty duševního vlastnictví v kontextu práva na ochranu proti nekalé soutěži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní instituty duševního vlastnictví v kontextu práva na ochranu proti nekalé soutěži
Název v angličtině:
Legal institutions of intellectual property in the context of rights to protection against unfair competition
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Suchá
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Id práce:
115392
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž, doménová jména
Klíčová slova v angličtině:
intellectual property, unfair competition, domain names
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována otázce právních institutů duševního vlastnictví z pohledu práva na ochranu proti nekalé soutěži. Zejména se zabývá právem na označení, jeho jednotlivými předměty a spory z nich vzniklých. Prostřednictvím judikatury soudních a správních rozhodnutí poukazuje na základní aspekty nekalosoutěžního jednání z pohledu jednotlivých průmyslových práv. Především pak pojednává o ochranných známkách, doménových jménech a obchodní firmě.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis addresses the question of legal institutions of intellectual property rights to protection against unfair competition. In particular, discusses the right to mark, its individual subjects and disputes arising from them. Through case law, administrative decisions and decisions of special established bodies points to the fundamental aspects of unfair competition from the perspective of industrial rights. Above all, it deals with trade marks, domain names and trade names.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Suchá 862 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Suchá 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Suchá 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB