velikost textu

Kriminalistické a právní aspekty balistiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalistické a právní aspekty balistiky
Název v angličtině:
Criminalistic and legal aspects of ballistics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Hoznour
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
115384
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střelná zbraň, střelivo, znalecký posudek
Klíčová slova v angličtině:
gun, ammunition, expert evidence
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o kriminalistické balistice, a to jak z pohledu právního, tak z pohledu přírodních věd. Snaží se přiblížit problematiku zbraní, střeliva, a to včetně jejich zakotvení v českém právním řádu. Pozornost je též zaměřena na problematiku znalectví s důrazem na úlohu znalce v trestním řízení a na balistickou expertizu jako důkazní prostředek. V neposlední řadě jsou v této práci zachyceny nejdůležitější úkoly kriminalistické balistiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with criminalistic ballistics both from the legal point of view and the natural science point of view. It tries to explain the issue of firearms and ammunition including their stipulation in the Czech legal code. The attention is salso paid to the issue of expertise emphasizing the role of an expert in criminal proceedings and in ballistics expertise as a means of evidence. Last but not least this thesis deals with the most important tasks of criminalistic ballistics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Hoznour 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Hoznour 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Hoznour 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB