velikost textu

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky? Rakousko a jeho "gastarbeiteři" v letech 1961–1974 a 2002–2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky? Rakousko a jeho "gastarbeiteři" v letech 1961–1974 a 2002–2011
Název v angličtině:
You cannot step twice into the same river, can you? Austria and its "Guest Workers" in the Periods of 1961–1974 and 2002–2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Kavan
Vedoucí:
PhDr. Michal Dimitrov
Oponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Id práce:
115200
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rakousko, migrace, migrační politika, pracovní migrace, gastarbeiteři
Klíčová slova v angličtině:
Austria, migration, migration policy, labour migration, gastarbeiter
Abstrakt:
Abstrakt Rakousko se na počátku šedesátých let ocitlo v situaci, kdy v důsledku tzv. hospodářského zázraku počalo pátrat po možnostech, jak se vyrovnat s nedostatkem pracovní síly, který hrozil zbrzdit tolik ceněný hospodářský růst. Problém byl řešen zavedením řízené pracovní migrace, založené na tzv. rotačním principu. Ten měl zajistit funkci cizinců jako flexibilní rezervy pracovní síly pro období konjunktury a jistotu jejich návratu domů v případě hospodářské recese. Po ukončení programu v roce 1974 se však většina „gastarbeiterů“ nevrátila domů, ale zůstala v Rakousku natrvalo. Tím ovšem byla popřena základní idea celého programu, který tak nesplnil svou funkci. „Gastarbeiterství“ reprezentující imigraci bez integrace, se stalo kontroverzním pojmem. I přesto byl v Rakousku mezi lety 2002 a 2011 aplikován podobný model tzv. sezónního zaměstnávání. Cílem této práce je proto provést komparaci obou období takovým způsobem, aby bylo zřejmé, zda se skutečně jednalo o dva srovnatelné jevy a zda došlo k využití historické zkušenosti. Diachronní charakter komparace a související komplexnost problematiky je zohledněna významným podílem věnovaným analýze kontextu, v němž byly oba programy realizovány. V práci je tak diskutován i nejvýznamnější vnější faktor druhého období, kterým byl vliv Evropské unie na tvorbu rakouské politiky a pochopitelně i na její budoucnost.
Abstract v angličtině:
Abstract In the beginning of 1960s, as a result of the “economic miracle,” Austria had to face an increasing labour shortage that threatened the so appreciated economic growth. The problem was solved by means of a regulated labour migration programme based on the so- called rotation principle. The programme aimed to ensure foreign workers’ role as a flexible labour force for times of economic boom while securing their return back to their homelands in times of economic downturn. After the programme was abruptly ended in 1974, a majority of “guest workers” instead of returning home settled down in Austria. This however undermined the core idea of the programme and it became dysfunctional. The “Gastarbeiter programme”, which represented a policy of immigration without integration, thus became a highly controversial topic. In spite of that fact, a similar policy for seasonal workers was implemented in Austria between 2002 and 2011. The main goal of the thesis is to analyse both the periods, ascertain whether these represent comparable phenomena and explore the transfer of historical experience. Due to the diachronic relation of the two periods, significant attention is paid to the contexts within which both the policies have been implemented. For that reason, the thesis offers an in-depth discussion of Austrian membership in the European Union as a key external factor affecting the development of Austrian migration policy and its future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Kavan 703 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Kavan 296 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Kavan 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Kavan 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Dimitrov 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB