text size

Národní stereotypy: příklad Čechů v 19. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Národní stereotypy: příklad Čechů v 19. století
Titile (in english):
National Stereotypes: The Case of Czechs in the 19th Century
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Petr Neugebauer
Supervisor:
PhDr. Jiří Rak
Opponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Thesis Id:
115030
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of European Studies (23-KZS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
International Area Studies (MTS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
národní stereotypy, stereotypy, národ, Češi, 19. století, historické mýty, autostereotyp
Keywords:
national stereotypes, stereotypes, nation, Czechs, 19th century, historical myths, autostereotype
Abstract (in czech):
Abstrakt Hlavním cílem práce je popsat vznik, využívání a zánik národních stereotypů na příkladu Čechů v 19. století, s důrazem na formování českého autostereotypu. Využívá k tomu kombinaci klasického rozboru odborné literatury zabývající se daným tématem s odkazy na karikaturu. První kapitola se věnuje teoretickému ukotvení pojmů a vytváří tak teoretický základ práce. S využitím především sociologických poznatků definuje národ, stereotyp a národní stereotyp. Dále blíže zkoumá fungování národních stereotypů především vztah auto- a heterostereotypu. Druhá kapitola se věnuje českým národním stereotypům v 19. století. První podkapitola představí vývoj českého národního hnutí a následně zkoumá české národní stereotypy vycházející z historických mýtů. Mezi hlavní témata patří vztah k náboženství: katolické církvi a protestantismu (především husitství), odmítnutí šlechty a sakralizaci plebejství a také heterostereotypům Němců, Slovanů a Habsburské monarchie. Druhá podkapitola se soustředí na české národní stereotypy ve vypjatých 90. letech z pohledu mladočechů, realistů a sociálních demokratů.
Abstract:
Abstract The main aim of this thesis is to explore the birth, the use and the disappearance of national stereotypes on the example of Czechs in the 19th century, focusing on the formation of Czech national autostereotypes. To this end, it utilizes a combination of classical study of literature dealing with said subject and with use of caricature. In the first chapter of the thesis basic terms such as the nation, the stereotype and the national stereotype are defined with the help of sociological knowledge mainly. Then the relation between autostereotypes and heterostereotypes is described. The first chapter thereby constitutes a theoretical framework for the whole thesis. The second chapter deals with Czech national stereotypes in the 19th century and is further divided in two parts. In the first part the history of Czech national movement is briefly introduced. Then the national stereotypes based on historical myths are examined, the main subjects being the relationship to the Catholic Church and Protestantism (especially the Hussites), the rejection of aristocracy, the sacralisation of plebeianism and the heterostereotypes about Germans, Slavs and the Habsburg monarchy. The second part focuses on the use of national stereotypes in the tense 1890s from the point of view of the Young Czech Party, the Progessive Party and Social Democrats.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Petr Neugebauer 565 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Petr Neugebauer 4.3 MB
Download Abstract in czech Bc. Petr Neugebauer 86 kB
Download Abstract in english Bc. Petr Neugebauer 17 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jiří Rak 21 kB
Download Opponent's review PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 40 kB
Download Defence's report 27 kB