velikost textu

Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998
Název v angličtině:
Building Belarusian "economic miracle": analysis of economic policy under A. Lukashenka in 1994-1998
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Arsenij Baljajev
Vedoucí:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
115013
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postsovětské Bělorusko, Lukašenko, hospodářská politika, ekonomický zázrak, politická a ekonomická transformace
Klíčová slova v angličtině:
Post-Soviet Belarus, Lukashenka, economic policy, economic miracle, political and economic transformation
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce pojednává o průběhu hospodářské transformace v postsovětském Bělorusku a relativním úspěchu ekonomického modelu prezidenta Lukašenka od jeho nástupu do úřadu až do propuknutí finanční krize v Ruské federaci. Práce shrnuje nejdůležitější aspekty sovětského dědictví pro běloruskou ekonomiku, popisuje politické a hospodářské přeměny v nově vznikajícím státě a vzrůstající aspirace prvního běloruského prezidenta na autokratický styl vlády. Bakalářská práce objasňuje důvody pozitivních hospodářských výsledků v Bělorusku v druhé polovině devadesátých let a poukazuje na rizika, spojená s tímto typem ekonomiky. Autor dané práce hledá příčinu zvolení této, v evropském měřítku netypické, cesty hospodářské transformace a přichází k závěru, že byla přímým důsledkem několika navzájem provázaných specifických faktorů.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis focuses in particular on the development of the economic transformation in the post-Soviet Belarus and the relative success of the Lukashenka’s economic model since his inauguration to the presidential office until the Russian financial crisis of 1998. The thesis summarizes the most important aspects of the robust influence of the Soviet legacy on the Belarusian economy and describes political and economic changes in the newly established state and soaring aspirations of the first Belarusian President for the creation of the fully autocratic political regime. Further on, there are clarified the causes of positive economic results in the second part of the 1990s. On the other hand, there are stressed the risks interweaved with this sort of economy as well. In the conclusion, it is assumed that the atypical way of transformation was a direct consequence of several interconnected and specific factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Arsenij Baljajev 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Arsenij Baljajev 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Arsenij Baljajev 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB