velikost textu

Aféra Írán-contras a její dopad na Reaganovu administrativu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aféra Írán-contras a její dopad na Reaganovu administrativu
Název v angličtině:
Iran-contra affair and its impact on the Reagan administration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Kotasová
Vedoucí:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
115001
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aféra Írán-Contras, Ronald Reagan, Írán, Nikaragua, Contras
Klíčová slova v angličtině:
Iran-Contra Affair, Ronald Reagan, Iran, Nicaragua, contras
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o aféře Írán-Contras, která byla největším politickým skandálem ve Spojených státech amerických v 80. letech a vrhla stín nejen na tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana, ale také na celou jeho administrativu. Rada národní bezpečnosti a CIA s prezidentovým svolením prodávali rakety TOW a HAWK Íránu za účelem otevření diplomatických cest a snahy o propuštění amerických rukojmích držených v Libanonu Hizballáhem. Někteří členové Rady národní bezpečnosti ze své vlastní iniciativy využili peněz z těchto prodejů, aby pomohli nikaragujským bojovníkům proti režimu zvaným Contras. Jakmile se tyto informace dostaly na veřejnost, začalo se okamžitě vyšetřovat, zda byl porušen zákon a jakou roli v celém skandálu sehrál prezident. První kapitola práce se zabývá nástupem Reagana na prezidentský post, druhá a třetí kapitola popisují pozadí aféry- situaci v Nikaragui a v Íránu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje již na samotný průběh aféry a v kapitole páté jsou odhaleny výsledky a dopad skandálu v USA.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis is about Iran-Contra Affair which was the biggest political scandal in 80s in the United States of America and cast a shadow not only on President Ronald Reagan but on his Administration as well. National Security Council (NSC) and C.I.A. with the consent of the President were selling TOW and HAWK missiles to Iran to open a diplomatic relationship. But mainly USA wanted a release of American citizens held hostage in Lebanon by Hezbollah. Some NSC members from their own initiative were transferring money from arms transactions to Nicaraguan fighters against regime called contras. As soon as all those information came public President ordered to start an investigation to find out if there were any laws broken. Independent Commissions also tried to find out how the President was involved in this scandal. The first chapter of this thesis deals with President Reagan before and after presidential elections and his two terms in office. Second and third chapter are focusing on topics related to the affair – background and situation in Nicaragua and Iran. Fourth chapter analyzes the affair itself and fifth chapter is revealing results and consequences of the scandal in USA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kotasová 343 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Kotasová 49 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kotasová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kotasová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB