velikost textu

Využití metody Manuální fyzioterapeutická korekce v terapii kořenového syndromu na dolních končetinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metody Manuální fyzioterapeutická korekce v terapii kořenového syndromu na dolních končetinách
Název v angličtině:
The usage of Manual physiotherapeutical correction method in the therapy of the radicular syndrome of lower limbs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Rotová
Vedoucí:
Renáta Muchová
Oponent:
Věra Pitrmanová
Id práce:
114956
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Metoda MFK , kořenový syndrom na dolních končetinách, vertebrogenní algický syndrom, protruze disku, herniace disku
Klíčová slova v angličtině:
MFK method, radicular syndrome of lower limbs, vertebrogenic algic syndrome, disc protrusion, disc herniation
Abstrakt:
Abstrakt: V bakalářské práci budu porovnávat vyšetřovací postup Metody MFK a kineziologický rozbor u dvou pacientů s diagnostikovaným kořenovým syndromem na dolních končetinách. Budu sledovat, zda se potvrdí výsledky kineziologického rozboru v počítačovém systému MFK, a zda bude mít provedení fyzioterapie s využitím vyšetření metodou MFK pozitivní vliv na symptomy související s kořenovým syndromem na dolních končetinách. Metoda Manuální fyzioterapeutická korekce je v oboru fyzioterapie poměrně novinkou. Ráda bych proto využila možnosti prověřit, je-li vyšetření myokinetické aktivace s vizualizací pohybového systému metodou MFK u výše zmíněné neurologické diagnózy přínosem pro vyšetřovací metody využívané ve fyzioterapii. Kořenový syndrom je onemocnění založené na strukturálním poškození páteře, páteřního kanálu, nebo meziobratlové ploténky, provázené funkčními subjektivními i objektivními projevy. Výběr pacientů zúžím požadavkem na kořenový syndrom způsobený výhřezem meziobratlové ploténky. Vedoucím symptomem je bolest, avšak kořenový syndrom je provázen dalšími neurologickými příznaky motorickými i senzitivními. Subjektivní obtíže pacienta podstatně snižují životní komfort, a tak budou důležitým ukazatelem účinnosti aplikované metody.
Abstract v angličtině:
Abstract: This Bachelor thesis will compare the examination process and kinesiological analysis of two patients diagnosed with root syndrome of the lower limbs using the MFK method. I will examine whether the results in the MFK system confirm the kinesiology analysis, and whether using the MFK physiotherapy method on symptoms associated with root syndrome of the lower extremities can have a positive effect. MFK method is relatively new in the field of physiotherapy. I would therefore like to examine the above mentioned neurological diagnosis to see whether the myokinetic activation examinations with visualization of the motor system as used by the MFK method provides benefits to examination methods used in physiotherapy. Root syndrome is a disease based on structural damage to the spine, spinal canal or intervertebral discs, accompanied by functional subjective and objective manifestations. I have narrowed the selection of subjects to include patients with root syndrome caused by prolapsed intervertebral discs. Pain is the primary symptom, but root syndrome is accompanied by other sensory and motor symptoms. The patient’s subjective symptoms significantly quality of life, and so will be an important indicator of the effectiveness of the applied methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Rotová 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Rotová 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Rotová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Rotová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Renáta Muchová 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Věra Pitrmanová 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 118 kB