velikost textu

Apokalypsa jako zjevení pravdy v moderním americkém románu: Thomas Pynchon a román po 11. září

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Apokalypsa jako zjevení pravdy v moderním americkém románu: Thomas Pynchon a román po 11. září
Název v angličtině:
Apocalypse as revelation of truth in modern American fiction: Thomas Pynchon and post-9/11 novel
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Richard Olehla, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Id práce:
114952
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
13. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce analyzuje roli apokalypsy jakožto zjevení pravdy, její různé aspekty a prvky s ní spojené (paranoia, andělé) v románech Thomase Pynchona V., Dražba série 49 a Duha přitažlivosti. Apokalypsa jakožto zjevení pravdy o povaze světa, v němž žijí protagonisté zkoumaných Pynchonových románů, hraje ve zkoumaných románech zásadní úlohu. Lze nicméně tvrdit, že je ve zkoumaných dílech je tato apokalypsa jen iluzorní, nedosažitelná, neboť tyto romány jsou založeny na premise, že žádná konečná pravda neexistuje. Není tudíž co zjevovat. Protagonisté Pynchonových románů dosahují pouze zjevení individuální pravdy, jakési soukromé apokalypsy. Podstatnou úlohu při zkoumání role apokalypsy v dílech Thomase Pynchona a v západní kultuře obecně hrají mimo jiné také milenaristická očekávání a komunikační proces mezi lidmi a Bohem. Zprostředkovateli tohoto procesu jsou andělé. Tlumočení Božího sdělení nemůže být ze své podstaty přesné, dokonalé. Při jakékoli komunikaci totiž dochází k jejímu zkreslení, interpretaci. Rétorickým ekvivalentem této distorze je metafora, jejíž neurčitá, subjektivní povaha stojí v základech pocitů paranoie. Ta se ve zkoumaných dílech Thomase Pynchona mění v kreativní princip: postavy těchto románů jsou nuceny vytvářet svůj vlastní svět. Ve své druhé části se tato práce věnuje výkladu apokalyptického významu událostí 11. září 2001 v americké kultuře, poskytuje základní literárněhistorický přehled děl spojených s tématem 11. září a nabízí interpretační analýzu vybraných románů (Don DeLillo, Jonathan Safran Foer, Ken Kalfus, Paul Auster, John Updike), které události 11. září reflektují. Předmětem zkoumání je, zdali se 11. září dá v těchto románech považovat za apokalyptickou událost, tedy zdali jde o prostředek zjevení pravdy, byť by šlo o pravdu individuální, soukromou.
Abstract v angličtině:
English summary This dissertation focuses on the apocalyptic fiction of Thomas Pynchon and analyses various representations of the apocalypse as “revelation” or “unveiling of truth” in its various aspects and manifestations (i.e. paranoia, angels, etc.) in the novels V., The Crying of Lot 49 and Gravity’s Rainbow. The theme of apocalypse as a revelation concerning the true nature of the world has a key role to play in the above mentioned novels as well as significance for Pynchon’s protagonists. This is so despite the fact that such revelation is depicted as illusory and mostly unattainable, since these novels are all based on the premise that there is no ultimate truth, and therefore, there is nothing that can be revealed. Pynchon’s characters get only a revelation of individual truth, and thus theirs is a private apocalypse. When analysing the role of the apocalypse in Western culture, it is also important to analyse the role of millenarian expectations as well as the supposed communication process between God and people, a process depicted as being mediated by angels. The interpretation of God’s message can never be precise and perfect, since its meaning is distorted during the communication process. On the rhetorical level, this distortion is equal to metaphor, which in turn causes feelings of paranoia because of metaphor’s inherent ambiguity. However, paranoia in Pynchon’s novels is elevated to the status of a creative principle. Due to the fact that there is no universal truth, Pynchon’s characters have to create their own world and find their own way through the text. The second part of this dissertation deals with the apocalyptic elements of 9/11 in American culture. It offers a historical outline of fiction that thematizes 9/11. It also includes an analyses of selected novels (by Don DeLillo, Jonathan Safran Foer, Ken Kalfus, Paul Auster and John Updike) dealing with this topic. The aim here is to explore to what extent 9/11 can be considered an apocalyptic event in these novels, and whether or not 9/11 serves as an agent for revelation of truth, even if this revelation may be of only an individual interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Olehla, Ph.D. 950 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Olehla, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Olehla, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB