text size

Srovnání politiky Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve vietnamské válce

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Srovnání politiky Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve vietnamské válce
Titile (in english):
Comparison of the Policy of the Johnson and Nixon Administrations toward the Vietnam War
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adam Šťasta
Supervisor:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Vít Smetana, PhD.
Thesis Id:
114922
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of North American Studies (23-KAS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
International Area Studies (MTS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/01/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Spojené státy - zahraniční politika - válka ve Vietnamu - Lyndon Johnson - Richard Nixon
Keywords:
United States - foreign policy - Vietnam War - Lyndon Johnson - Richard Nixon
Abstract (in czech):
Tato práce se zabývá politikou administrativ Lyndona Johnsona a Richarda Nixona ve vietnamské válce. V prvních dvou kapitolách popisuje a shrnuje jejich přístupy k problémům, které musely řešit, a pak je srovnává ve třech směrech: jejich způsobu vedení vietnamské války jako takové, jejich propojení vietnamské a studené války a jejich prezentaci vietnamské války v USA. Krom toho ukazuje, že průběh války byl z velké části dán faktory, které prezidenti mohli jen velmi těžko ovlivnit. Ve vedení války jako takové spoléhala Johnsonova administrativa na postupné zvyšování nátlaku na Severní Vietnam a zároveň bojové operace americké armády proti komunistickým povstalcům v Jižním Vietnamu, což mělo donutit Hanoj k přijetí míru. Nixon byl nucen postupně stahovat americké vojáky a náhlými eskalacemi, které mimo jiné válku rozšířily za hranice Vietnamu, se snažil Severovietnamce nutit k ústupkům v mírových jednáních. Pro propojení studené a vietnamské války měla propracovanější strategii Nixonova administrativa, která navázala vztahy s ČLR, což situaci nepřímo ovlivnilo v americký prospěch. V prezentaci války byl výrazně úspěšnější Nixon, který, na rozdíl od Johnsona, dokázal adekvátněji zareagovat na domácí odpor proti ní. Jednak uklidňoval protiválečné hnutí stahováním amerických vojáků, jednak dokázal pro své akce získat dostatečnou podporu běžných voličů.
Abstract:
This thesis examines the Lyndon Johnson and Richard Nixon Administrations' policies on the Vietnam War. The first two chapters describe and sum up their approaches to issues they had to face. Then the administrations' policies are compared from three different perspectives: their handling of the Vietnam War itself, their respective approaches to connection of Vietnam and the Cold War as a whole, and their presentation of the Vietnam War in the USA. It also shows that a number of factors that influenced the course of the war were out of reach of the power and influence of the American presidents. In the war itself the Johnson administration gradually enlarged the scope of its bombing raids on North Vietnam and sent the US Army to fight the Communist insurgents in the South, trying to damage the DRV enough so it would sign a peace treaty with the USA. The Nixon Administration, forced to gradually withdraw the American soldiers, tried to get Hanoi's concessions at the peace negotiations by threats and sudden escalations of the war. In the Cold War-Vietnam link Nixon was more successful, as he was able to establish relations with the People's Republic of China, which indirectly benefited the USA in the Vietnam War. The Nixon Administration's presentation of the war in the United States was more successful, as Nixon was able to react more adequately to the anti-war sentiment. He managed to keep the anti-war movement relatively calm by using US troop withdrawals from Vietnam, and he more capable than Johnson in getting the mainstream voters' support for his war efforts.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Šťasta 312 kB
Download Abstract in czech Bc. Adam Šťasta 29 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Šťasta 42 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 40 kB
Download Opponent's review PhDr. Vít Smetana, PhD. 30 kB
Download Defence's report 144 kB