velikost textu

Srovnání politiky Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve vietnamské válce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání politiky Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve vietnamské válce
Název v angličtině:
Comparison of the Policy of the Johnson and Nixon Administrations toward the Vietnam War
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Šťasta
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vít Smetana, PhD.
Id práce:
114922
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy - zahraniční politika - válka ve Vietnamu - Lyndon Johnson - Richard Nixon
Klíčová slova v angličtině:
United States - foreign policy - Vietnam War - Lyndon Johnson - Richard Nixon
Abstrakt:
Tato práce se zabývá politikou administrativ Lyndona Johnsona a Richarda Nixona ve vietnamské válce. V prvních dvou kapitolách popisuje a shrnuje jejich přístupy k problémům, které musely řešit, a pak je srovnává ve třech směrech: jejich způsobu vedení vietnamské války jako takové, jejich propojení vietnamské a studené války a jejich prezentaci vietnamské války v USA. Krom toho ukazuje, že průběh války byl z velké části dán faktory, které prezidenti mohli jen velmi těžko ovlivnit. Ve vedení války jako takové spoléhala Johnsonova administrativa na postupné zvyšování nátlaku na Severní Vietnam a zároveň bojové operace americké armády proti komunistickým povstalcům v Jižním Vietnamu, což mělo donutit Hanoj k přijetí míru. Nixon byl nucen postupně stahovat americké vojáky a náhlými eskalacemi, které mimo jiné válku rozšířily za hranice Vietnamu, se snažil Severovietnamce nutit k ústupkům v mírových jednáních. Pro propojení studené a vietnamské války měla propracovanější strategii Nixonova administrativa, která navázala vztahy s ČLR, což situaci nepřímo ovlivnilo v americký prospěch. V prezentaci války byl výrazně úspěšnější Nixon, který, na rozdíl od Johnsona, dokázal adekvátněji zareagovat na domácí odpor proti ní. Jednak uklidňoval protiválečné hnutí stahováním amerických vojáků, jednak dokázal pro své akce získat dostatečnou podporu běžných voličů.
Abstract v angličtině:
This thesis examines the Lyndon Johnson and Richard Nixon Administrations' policies on the Vietnam War. The first two chapters describe and sum up their approaches to issues they had to face. Then the administrations' policies are compared from three different perspectives: their handling of the Vietnam War itself, their respective approaches to connection of Vietnam and the Cold War as a whole, and their presentation of the Vietnam War in the USA. It also shows that a number of factors that influenced the course of the war were out of reach of the power and influence of the American presidents. In the war itself the Johnson administration gradually enlarged the scope of its bombing raids on North Vietnam and sent the US Army to fight the Communist insurgents in the South, trying to damage the DRV enough so it would sign a peace treaty with the USA. The Nixon Administration, forced to gradually withdraw the American soldiers, tried to get Hanoi's concessions at the peace negotiations by threats and sudden escalations of the war. In the Cold War-Vietnam link Nixon was more successful, as he was able to establish relations with the People's Republic of China, which indirectly benefited the USA in the Vietnam War. The Nixon Administration's presentation of the war in the United States was more successful, as Nixon was able to react more adequately to the anti-war sentiment. He managed to keep the anti-war movement relatively calm by using US troop withdrawals from Vietnam, and he more capable than Johnson in getting the mainstream voters' support for his war efforts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Šťasta 312 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Šťasta 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Šťasta 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Smetana, PhD. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB