velikost textu

Výkon práv a povinností rozvedeného rodiče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon práv a povinností rozvedeného rodiče
Název v angličtině:
Exercise of rights and discharge of obligations by a divorced parent
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Klára Doležalová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
11491
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Doležalová 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Doležalová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Doležalová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB