velikost textu

Soudnictví v českých zemích v letech 1848 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudnictví v českých zemích v letech 1848 - 1938
Název v angličtině:
Jurisdiction in Czech Lands in the Years 1848 - 1938
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Princ
Vedoucí:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
11486
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Princ 9.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Princ 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Princ 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB