velikost textu

Dopad apraxie na výkon aktivit všedního dne u pacientů po poškození mozku - možnosti objektivního hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad apraxie na výkon aktivit všedního dne u pacientů po poškození mozku - možnosti objektivního hodnocení
Název v angličtině:
The impact of apraxia on the performance of everyday activities in patients after brain damage - options of objective assessments
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Krejčová
Vedoucí:
Bc. Olga Nováková
Oponent:
Mária Krivošíková
Id práce:
114843
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Veronika Krejčová Vedoucí práce: Bc. Olga Nováková M.Sc Název bakalářské práce: Dopad apraxie na výkon aktivit všedního dne u pacientů po poškození mozku - možnosti objektivního hodnocení The impact of apraxia on the performance of everyday activities in patients after brain damage - options of objective assessments Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi objektivního hodnocení apraxie. Díky objektivnímu hodnocení můžeme poté zjistit dopad apraxie na výkon aktivit pacientů. Hlavním cílem je vyhledání hodnotících instrumentů. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se okrajově věnuje problematice poškození mozku. V dalších kapitolách je popsána apraxie, její definice, rozdělení. Dále jsou zde popsány konkrétní testy, sloužící k hodnocení apraxie. Praktická část je založena na podrobném popisu jednoho z testů, konkrétně Naturalistic action testu. Klíčová slova: Poškození mozku, ideatorní apraxie, ideomotorická apraxie, hodnocení apraxie, standardizované testové metody pro hodnocení apraxie, naturalistic action test
Abstract v angličtině:
Bachelor's dissertation Abstract: The focus of this Bachelor's dissertation is on the options of objective assessments of apraxia. With the objektive assessments can we determine the impal of apraxia. The main focus of this dissertation is find options of objective assessments of apraxia. This dissertation includes theoretical and practical section. The theoretical section focuses on the basic information about brain damage. Further chapters of the theoretical section describe the apraxia, its definition and classification. There are also described specific tests for apraxia. The practical section is based on the detailed description of one of the tests – Naturalistic action test. Key words: Brain damage, ideational apraxia, ideomotor apraxia, measuring apraxia, standardized testing methods of apraxia, naturalistic action test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Krejčová 812 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Krejčová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Krejčová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Olga Nováková 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Krivošíková 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 1.84 MB