velikost textu

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
Název v angličtině:
The Board of Directors in a joint-stock company and the position of its members
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Petr Huk
Oponenti:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Id práce:
11477
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Petr Huk 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Petr Huk 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Petr Huk 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB