velikost textu

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání versus zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání versus zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
Název v angličtině:
Employer´s liability for damage caused by occupational accident and diseases and the Act on accident insurance of employees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Renáta Honzíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
11449
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Renáta Honzíková 4.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Renáta Honzíková 4.01 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Renáta Honzíková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB