velikost textu

Probace a mediace a jejich uplatnění v českém trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Probace a mediace a jejich uplatnění v českém trestním právu
Název v angličtině:
Probation and mediation and their application in the Czech criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Zelenka
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
Id práce:
11439
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Zelenka 53.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Zelenka 315 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Zelenka 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Otakar Osmančík 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB