velikost textu

Postavení kraje v systému veřejné správy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení kraje v systému veřejné správy
Název v angličtině:
Position of a region within organisation structure of public administration in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Lucáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Id práce:
11425
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Lucáková 6.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Lucáková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Lucáková 4.5 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Mikule 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB