velikost textu

Povolenie k činnosti obchodníka s cennými papiermi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povolenie k činnosti obchodníka s cennými papiermi
Název v češtině:
Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
Název v angličtině:
Business permission for a securities broker
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Valúšek
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
Zdeněk Karfík
Id práce:
11421
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Oblast kapitálového trhu je oblastí neustále změny a pokroku. Netýká se jen ekonomických způsobů obchodování, ale i vývoje na poli právní regulace. Pojem stabilního zákona je v této oblasti pojmem neznámým. Česká republika byla po přistoupení k Evropské unii nucena harmonizovat své právo a přizpůsobit se jednotným pravidlům EU. Dalším důvodem obsáhlé reformy regulace podnikání na kapitálových trzích je negativní zkušenost zákonodárců s fungováním subjektů kapitálového trhu. I dohled nad finančními trhy trpěl roztříštěností, který způsoboval neefektivnost státního dohledu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Valúšek 44.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Valúšek 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Valúšek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Karfík 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB