velikost textu

Národní modely postihu zločinů podlel mezinárodního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní modely postihu zločinů podlel mezinárodního práva
Název v angličtině:
National Models of Prosecuting Crimes under International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Blechová
Oponenti:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
11420
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Blechová 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Blechová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Blechová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB