velikost textu

The US’ AF-PAK Strategy and its Implications for India

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The US’ AF-PAK Strategy and its Implications for India
Název v češtině:
Americká afghánsko-pákistánská strategie a její dopady na indii
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Hrishabh Sandilya, BMS
Vedoucí:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Oponent:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Id práce:
114157
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Indie, AF-PAK strategie, US A a Indie
Klíčová slova v angličtině:
India, AF-PAK strategy, US and India
Abstrakt:
Autor je cizinec neovládající český jazyk. Abstract This thesis looks at the US‘AF-PAK strategy in detail and analyses the implications of the strategy for India and for US strategy in the greater South Asian region. It approaches the topic by looking at the operational impact of the strategy in Afghanistan and the challenges posed to the strategy by the situation in Pakistan and the Pakistani military establishment. It then considers the impact of Pakistan’s strategic in imperatives in Afghanistan before looking at the basis of India’s Afghan engagement and then reviews these findings in the light of current India-Pakistan relations. The thesis concludes with a look at the implications of the AF-PAK strategy for India and on the US-India-Pakistan trilateral relationship. Keywords US’AF-PAK Strategy, Indian Strategic Objectives, US South Asia Strategy, India- Pakistan Relations, Afghanistan, US – India Relations
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis looks at the US‘AF-PAK strategy in detail and analyses the implications of the strategy for India and for US strategy in the greater South Asian region. It approaches the topic by looking at the operational impact of the strategy in Afghanistan and the challenges posed to the strategy by the situation in Pakistan and the Pakistani military establishment. It then considers the impact of Pakistan’s strategic in imperatives in Afghanistan before looking at the basis of India’s Afghan engagement and then reviews these findings in the light of current India-Pakistan relations. The thesis concludes with a look at the implications of the AF-PAK strategy for India and on the US-India-Pakistan trilateral relationship. Keywords US’AF-PAK Strategy, Indian Strategic Objectives, US South Asia Strategy, India- Pakistan Relations, Afghanistan, US – India Relations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hrishabh Sandilya, BMS 954 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hrishabh Sandilya, BMS 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hrishabh Sandilya, BMS 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Miloš Calda 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Miloš Calda 80 kB