text size

Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku plazmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku plazmatu
Titile (in english):
Experimental and theoretical study of utilization of probe methods for plasma diagnostics
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Matěj Peterka
Supervisor:
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Opponent:
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Thesis Id:
114152
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Study programm:
Physics (N1701)
Study branch:
Physics of Surfaces and Ionized Media (FPIP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ball-pen sonda, potenciál plazmatu, magnetron, sondová diagnostika
Keywords:
ball-pen probe, plasma potential, magnetron, probe diagnostics
Abstract (in czech):
Ball-pen je unikátní sonda vyvinutá před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Její prvotní použití je přímé měření potenciálu plazmatu v tokamaku CASTOR. V současné době je používána k rutinním měřením na několika Evropských tokamacích a byla již testována i v nízkoteplotním plazmatu. Cíle této diplomové práce jsou primárně experimentální. Z dostupných materiálů byla zkonstruována ball-pen sonda uzpůsobená pro systematická měření radiálních profilů v nízkoteplotním plazmatu válcového magnetronu. Pomocí srovnání s jinými diagnostikami se podařilo prokázat, že ball-pen sonda je v určitém rozsahu parametrů plazmatu schopna poskytovat přímé měření potenciálu plazmatu, přestože její voltampérová charakteristika není symetrická, což je v rozporu se zjednodušenou teorií pro ball-pen sondu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The ball-pen probe is a unique probe recently developed at the Institite of Plasma Physics in Prague. It has been designed for direct measurement of plasma potential at the CASTOR tokamak. Nowadays, it is used routinely at several tokamaks in Europe, and the first tests in low-temperature plasma have also already been performed. The aims of the thesis are primarily experimental. A ball-pen probe has been constructed from available materials, which is suitable for systematic measurements of radial profiles in the low-temperature plasma of a cylindrical magnetron. By means of comparison to other diagnostics, it was proved that ball- pen probe is able to directly measure plasma potential in a certain range of plasma parameters even though its current-voltage characteristic is not symmetric, which is in contradiction with the simplified theory for ball-pen probe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Matěj Peterka 1.95 MB
Download Abstract in czech Bc. Matěj Peterka 84 kB
Download Abstract in english Bc. Matěj Peterka 83 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 79 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Horáček, Ph.D. 237 kB
Download Defence's report 543 kB