velikost textu

Family structures, trends and prospects in the East Kazakhstan region

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Family structures, trends and prospects in the East Kazakhstan region
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Id práce:
114134
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
traditional and modern family, family dissolution, divorce, repartnering, post-dissolution childbearing, East-Kazakhstan region
Klíčová slova v angličtině:
traditional and modern family, family dissolution, divorce, repartnering, post-dissolution childbearing, East-Kazakhstan region
Abstract v angličtině:
This study addresses modern types of families in the East-Kazakhstan region and their role in the development of population. Using a sample of East-Kazakhstani women interviewed in 2008 in the “Family Transformation survey,” this study focuses on continuously married women and women who have been previously married. The purpose of this thesis is analysis of factors influential on the intention to be divorced. Additionally, this thesis investigates issue: how a woman’s family life-course (marital status and number of children born in the first marriage) influences the risk of a post-dissolution birth among divorced women. Also this study attempts to analyze how the experience of a marital dissolution affects a woman’s cumulated fertility. The results show that women who underwent a marital dissolution have lower fertility than those who remained continuously married, and that repartnering enables this group of women to recapture the fertility lost with the dissolution of the first marriage. With a rise in divorce rates and existing differences of post-dissolution marital behaviors for those who have been previously married, it has become important to account for the type of dissolution (widowhood or divorce) of a union when analyzing partnership formation after the breakdown of a union. Additionally, this study seeks to contribute to understanding of repartnering among women in the East-Kazakhstan region by examining the impact of a woman’s number of previous children and relationship histories on the intention of being repartnered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 82 kB