velikost textu

Patterns and trends in survival: Kazakhstan and post-communist countries confronted with low mortality populations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patterns and trends in survival: Kazakhstan and post-communist countries confronted with low mortality populations
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zhanyl Mukhtarova, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Id práce:
114132
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cause of death, Kazakhstan, post-communist countries, low mortality populations, excess male mortality
Klíčová slova v angličtině:
cause of death, Kazakhstan, post-communist countries, low mortality populations, excess male mortality
Abstract v angličtině:
This research primarily addresses mortality patterns and trends by main causes of death in the post-communist countries of Central Asia, Central Europe and the Baltic region together with low mortality populations such as those of France, Spain and the USA. The aim of this study is to analyze the changes in the mortality levels and its structure by the main causes of death by sex and age, and confronted with low mortality populations between the period of 1985 and 2005, respectively. The first (and main) part of the work therefore focuses on cause-specific mortality levels and its relative structure by main causes of death in the selected countries. Moreover, the different patterns of excess male mortality were also observed. The second part is concentrated at the age-standardized mortality levels by main causes of death. The research identified several important issues encasing the field of mortality, especially in the cause-specific mortality situation in Central Asian republics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zhanyl Mukhtarova, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zhanyl Mukhtarova, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zhanyl Mukhtarova, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 82 kB