velikost textu

Vybrané otázky právní úpravy obchodních společností v Irské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky právní úpravy obchodních společností v Irské republice
Název v angličtině:
Selected issues of legal regulation of companies in the Republic of Ireland
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dušan Malota
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
11408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dušan Malota 44.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dušan Malota 609 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dušan Malota 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB