velikost textu

Tvorba specifického citového vztahu u dětí z dětského domova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba specifického citového vztahu u dětí z dětského domova
Název v angličtině:
Formation of attachment in children living in children´s home
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lucie Králíková
Oponenti:
PhDr. Vendula Junková
PhDr. Vlasta Rezková
Id práce:
114056
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interevium, senium, mnemonics, prevention, educational programs
Klíčová slova v angličtině:
Children’s home, emotional deprivation, key pedagogue, social interaction, attachment
Abstrakt:
ABSTRAKT Jednou ze základních psychických potřeb dítěte je potřeba specifického citového vztahu. Výzkum rigorózní práce pojednává o tom, zda jsou děti v soukromém dětském domově Radost schopné takový citový vztah navázat. Tento dětský domov staví na dlouholeté zkušenosti německého modelu. Jeho hlavní prioritou je důraz na citové vztahy dětí. V řadě oblastí se liší od státních zařízení. Je zde předpoklad, že dává dětem velkou naději na vytvoření specifického citového vztahu. Pro získání dat byl zvolen kvalitativní evaluativní typ výzkumu s dominantní metodou zúčastněného pozorování. Data jsou triangulována dalšími metodami: polostrukturovaný rozhovor, analýza spisové dokumentace a test rodinných vztahů (Kovařík, 1993). Analýza dat je obohacena o srovnání s poznatky ze dvou zahraničních modelů dětských domovů, kde je naplňování psychických potřeb dětí hlavní prioritou (dánského a německého). Výzkum je pokračováním diplomové práce (Zemánková, 2003), kde byla otázka specifického citového vztahu zkoumána ve dvou klasických státních typech dětských domovů (internátní a rodinný). Výsledky současného výzkumu sice - stejně jako v předešlém výzkumu ve státních zařízeních - nepotvrdily, že by děti vytvářely specifické citové vztahy. Výzkum v dětském domově Radost však odhalil řadu důležitých faktorů, které mohou pozitivně ovlivnit citový vývoj dětí a minimalizovat tak negativní dopad narušených sociálních vazeb na jejich psychiku. Klíčová slova: Dětský domov, deprivace citového vztahu, klíčový vychovatel, sociální interakce, specifický citový vztah 8
Abstract v angličtině:
ABSTRACT One of a child’s basic psychological needs is the need for a stabile emotional bond. The theses researches if the children from private children’s home Radost are able to establish such specific emotional bonds to the carers employed there. The Czech Radost children’s home follows principles and guidelines established by a well know German children’s home. This German facility places emphasis on nurturing the emotional bonds of children, and as such differs considerably from classic state institutions. The underlying assumption is that given the right conditions and support, children have a high chance to create specific emotional bonds. In order to gain the necessary data it was chosen the method of qualitative evaluation with participant observation as the prevailing research strategy. The data are triangulated with some other methods including: semi-structured interviews, analysis of file documentation and a modified version “Test of Family Relationships” (Kovařík, 1993). The data analysis is enriched with knowledge and experiences from two other children’s homes abroad, where saturation of psychological needs of children is a priority (Danish and German model). The research is a continuation of the diploma theses (Zemánková, 2003), where the question of specific emotional bonds was examined in two classic Czech state children’s homes – an institutional type of home and a family children’s type home. Results from the current research; as well as the results from former research in the state institutions didn’t confirm that the children would build a specific emotional relationship to the carers. The research in the private children’s home Radost nevertheless revealed several important factors that can positively influence emotional development of children and as such minimise the negative impact of disturbed social bonds on the psyche of the child. Key words: Children’s home, emotional deprivation, key pedagogue, social interaction, attachment 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Králíková 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Lucie Králíková 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Králíková 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Králíková 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vendula Junková 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlasta Rezková 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 78 kB