text size

Politická ekonomie v evropské bezpečnosti: Vliv industrialistů na formování ESDP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Politická ekonomie v evropské bezpečnosti: Vliv industrialistů na formování ESDP
Titile (in english):
Political Economy of European Security: A Role of Industrialists in forming the ESDP
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lukáš Vacík
Supervisor:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Opponent:
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Thesis Id:
114009
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of International Relations (23-KMV)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Security Studies (BS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/09/2012
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Evropská obrana, Evropská obranná agentura, ESDP, industrialisté, liberalizace, průmyslový sektor
Keywords:
European defence, European Defence Agency, ESDP, industrialists, industrial sector, liberalization
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl identifikovat vliv evropského obranného industriálního sektoru na proces vytváření evropské obrany, respektive na oblast iniciativ v obranné a bezpečnostní rovině (EBOP/SBOP). O problematice možného vlivu industriálního sektoru na proces vytváření politických rozhodnutí v evropském integračním procesu na poli obrany a bezpečnosti se příliš nemluví, což je možné označit za vcelku překvapivou skutečnost, a jako jeden ze zásadních aspektů pro výběru toho tématu. Text ve své první části analyzuje industriální sektor jako pojem samotný, všímá procesů tvorby vnitřního trhu v rámci Kulatého stolu evropských industrialistů, neopomíjí vojensko-průmyslový komplex a přináší vlastní definici „evropských obraných industrialistů“. Teoretická reflexe zahraniční a bezpečnostní spolupráce evropské integrace v podobě klasických teoretických přístupů se ukáže jako nedostatečná a diplomová práce pomocí přístupů liberální ekonomie mapuje velmi specifické prostředí evropského industriálního sektoru, který vlivem liberalizačních tendencí vyúsťuje do založení Evropské obranné agentury a postupného budování společného trhu s obranným materiálem. Jako možnou alternativu na poukázání vlivu průmyslového sektoru na evropskou obranou a bezpečnostní spolupráci nabízím proces regionalizace evropské obrany a bezpečnosti, který text ilustruje na příkladech Francouzsko-britské iniciativy, Výmarského trojúhelníku a Nordické obranné spolupráce.
Abstract:
Abstract The thesis aims to determine the scope and extent of the European defence industrial sector influence on the process of European defence formation, or more precisely in the field of defence and security cooperation (ESDP/CSDP). The question of the European defence sector’s role in shaping the defence and security cooperation in Europe has not been properly explored, thereby it provides an ideal topic of choice for my thesis, The thesis is divided into three main parts: the introduction, the analysis consisting of five sections and finally the conclusion. The thesis analyzes an industrial sector itself, while exploring the process of creation of internal market within the framework of the Roundtable of European Industrialist initiative. It then moves on to discuss the European military industrial complex and it argues for the need to introduce a new term “European Defence Industrialists” in order to improve our understanding of defence cooperation in the EU. As for the thesis theoretical approach, a classical IR theoretical approach in general and classical theoretical take on European integration have proved insufficient. Therefore, the thesis explores the specific environment of European industrial sector with the aid of the liberal economics approaches. In so doing, it establishes that liberal forces led to the creation of the common European Defence Equipment Market. The thesis provides a thorough analysis of the process of the European defence and security regionalization against the backdrop of the influence the industrial sector to European defence and security integration process.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lukáš Vacík 1.19 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lukáš Vacík 68 kB
Download Abstract in english Mgr. Lukáš Vacík 59 kB
Download Supervisor's review PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 40 kB
Download Opponent's review doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 1.36 MB
Download Defence's report 1 MB