velikost textu

Vybrané otázky soudnictví a postavení soudce ve Švýcarské konfederaci, na federální úrovni a ve frankofonních kantonech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky soudnictví a postavení soudce ve Švýcarské konfederaci, na federální úrovni a ve frankofonních kantonech
Název v angličtině:
Selected issues of judiciary and the position of judge in the Swiss Confederation, at the federal level and in the francophone cantons
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Joseph Franciscus Vedlich
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
11391
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Joseph Franciscus Vedlich 54.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Joseph Franciscus Vedlich 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Joseph Franciscus Vedlich 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB