velikost textu

Postavení poškozeného v českém trestním procesu. Srovnání s německou právní úpravou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení poškozeného v českém trestním procesu. Srovnání s německou právní úpravou
Název v angličtině:
Position of the injured in the Czech criminal procedure. Comparison with German regulation.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adéla Šubjáková, LL.M.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
11387
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adéla Šubjáková, LL.M. 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adéla Šubjáková, LL.M. 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adéla Šubjáková, LL.M. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB