velikost textu

Žaloba pro zmatečnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žaloba pro zmatečnost
Název v angličtině:
Action for the failure of justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Beran
Oponenti:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
11383
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Beran 50.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Beran 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Beran 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB