velikost textu

Vývoj právní úpravy politických stran v českých zemích v letech 1860 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj právní úpravy politických stran v českých zemích v letech 1860 - 1938
Název v angličtině:
Development of Legal Regulation of Political Parties in Czech Lands in the Years 1860 - 1938
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
11377
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB