velikost textu

Právní a společenské aspekty římského manželství do konce republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a společenské aspekty římského manželství do konce republiky
Název v angličtině:
Legal and Social Aspects of Roman Marriage till the End of Roman Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jitka Zenáhlíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponent:
JUDr. David Falada
Id práce:
11364
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Zenáhlíková 3.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Zenáhlíková 674 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Zenáhlíková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB