velikost textu

Trestný čin lichvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin lichvy
Název v angličtině:
Crime of usury
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D.
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
11361
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB