velikost textu

Tradice bertsolaritza v kontextu jazykové revitalizace a politiky v současném Baskicku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradice bertsolaritza v kontextu jazykové revitalizace a politiky v současném Baskicku
Název v angličtině:
Bertsolaritza tradition in the context of language revival and politics in contemporary Basque Country
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Chochola, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Jakub Grygar, Ph.D.
Id práce:
113521
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bertsolaritza, improvizační poezie, performance, nacionalismus, etnicita, jazyková revitalizace, politika, Baskicko, Euskal Herria
Klíčová slova v angličtině:
bertsolaritza, improvised poetry, performance, nationalism, ethnicity, language revival, politics, Basque Country, Euskal Herria
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tématem bertsolaritza – baskické básnické improvizace – ve vztahu k jazykové revitalizaci a politice v současném Baskicku. Metodologicky sleduje antropologický přístup terénního výzkumu v kombinaci se studiem sekundárních zdrojů. Opírá se o teorii etnicity a nacionalismu, antropologii umění, teorii poezie, koncept performance a politickou antropologii. Téma je konstruováno kolem tří oblastí: dějiny baskického nacionalismu, jazyková revitalizace a bertsolaritza. Bertsolaritza je představeno jako umělecký fenomén, který se spolupodílí na konstrukci kolektivní identity euskaldunak (mluvčí baskičtiny). Základem terénního výzkumu je etnografie šampionátu v improvizované poezii (Berstolari Txapelketa Nagusia) konaného v roce 2013. politickým diskurzem v období 2011-2013. Básnickou improvizaci bertsolaritza je možné chápat nejen jako artikulaci sociopolitické reflexe sympatizantů izquierdy abertzale, levicového proudu baskického národního hnutí, ale také jako otevřenou uměleckou reflexi různých sociálních témat.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis deals with bertsolaritza – Basque poetic improvization – in its relation to language revival and politics in contemporary Basque country. In terms of methodology, this paper is based on anthropological fieldwork combined with the study of secondary data. Theoretical framework uses concepts of ethnicity and nationalism, anthropology of art, theory of poetry and performance as well as concepts of political anthropology. The issue is built on three fields: history of basque nationalism, language revival and bertsolaritza. Bertsolaritza is depicted as an artistic activity that participates on the construction of collective identity of euskaldunak (speakers of Basque). The core analysis is focused on 2013 Championship (Bertsolari Txapelketa Nagusia) in improvised poetry and its link to the basque political discourse 2011-2013. Bertsolaritza is to be understood as an expression of sociopolitical reflections within the frame of izquierda abertzale (nationalist left) as well as an open artistic reflection of a variety of socially relevant issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Chochola, Ph.D. 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Chochola, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Chochola, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jakub Grygar, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 152 kB