velikost textu

Role jaderných zbraní v bezpečnostní strategii Spojených států ve 21. století: komparace dokumentů Nuclear Posture Review z let 2001 a 2010

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role jaderných zbraní v bezpečnostní strategii Spojených států ve 21. století: komparace dokumentů Nuclear Posture Review z let 2001 a 2010
Název v angličtině:
The role of nuclear weapons in the 21st Century U.S. security strategy : comparation of documentation Nuclear Posture Review from the years 2001 and 2010
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michal Smetana
Vedoucí:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Oponent:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Id práce:
113493
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nuclear Posture Review, Spojené státy, strategie, jaderné zbraně, odstrašování, šíření zbraní hromadného ničení, odzbrojení
Klíčová slova v angličtině:
Nuclear Posture Review, United States, strategy, nuclear weapons, deterrence, proliferation of weapons of mass destruction, disarmament
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce se pokouší o srovnání přístupu administrativ amerických prezidentů George W. Bushe ml. a Baracka Obamy k problematice jaderných zbraní v bezpečnostní strategii Spojených států prostřednictvím podrobné komparativní analýzy obsahu a významu dokumentů Nuclear Posture Review z let 2001 a 2010. V rámci těchto dokumentů jsou zkoumány jak širší konceptuální otázky, tak i zcela konkrétní kroky týkajících se například jednotlivých prvků amerického strategického arzenálu. Autor rigorózní práce předkládá tezi, že současný politický diskurs představující Obamův přístup v této oblasti jako téměř revoluční změnu v dosavadní jaderné politice Spojených států neodpovídá v mnoha ohledech posunu v rámci daných dokumentů a vývoj americké jaderné strategie si v celé řadě aspektů nadále zachovává vlastní dynamiku. Rigorózní práce se současně snaží i o zasazení obou dokumentů do kontextu trendů ve vývoji americké jaderné strategie od počátku 90. let, což umožňuje identifikaci posunu i konstantních prvků v americké jaderné politice v celém období od konce studené války.
Abstract v angličtině:
Annotation The present thesis aims to compare the approach of the Bush and Obama administrations towards the role of nuclear weapons in the United States security strategy. The author focuses at the Nuclear Posture Review (NPR) reports from 2001 and 2010, employing a detailed comparative analysis of their respective content as well as their implications. The analysis concentrates at broader conceptual issues as well as very concrete steps related to specific elements of the United States strategic arsenal. The author of the thesis argues that the current political discourse which attributes a nearly revolutionary character to the approach of the Obama administration to the United States nuclear policy does not fully match the actual dimension of change between the NPR of 2001 and 2010. In fact, the evolution of the United States nuclear strategy maintains its own dynamics in many aspects. Additionally, the present thesis also tries to analyze both documents within the context of the evolution of the United States nuclear strategy since the 1990s which allows the author to identify the shifts as well as the patterns of continuity in the US nuclear policy in the post-Cold War period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Smetana 902 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Smetana 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Smetana 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.34 MB