velikost textu

Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním
Název v angličtině:
Examination of Exhaled Nitrous Oxide as an Inflammatory Bioindicator of Atopy and Allergy in Children with Adenoid Hypertrophy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Rybnikár, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Id práce:
113468
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Adenoidní vegetace (AV) jsou častou zdravotní komplikací dětí zejména v předškolním věku. Kromě známých škodlivých zdravotních dopadů AV, jako jsou chronická rýma, kašel, recidivující záněty středního ucha a sinusitidy, porucha spánku, nedoslýchavost na podkladě sekretorické otitidy aj., je nutné také vzít v úvahu, že dýchání ústy z důvodu nosní obstrukce u AV zásadně snižuje koncentrace NO v dýchacích cestách. Souběh alergických onemocnění dýchacích cest a adenoidních vegetací je velmi častý. Z tohoto důvodu je zarážející, že v odborném tisku je minimum informací o možném vlivu adenoidních vegetací na výsledek vyšetření nNO a FENO. Cíle: Prospektivní studie si klade za cíl posoudit vliv adenoidních vegetací na nNO a FENO u dětí a to za podmínek působení dalších faktorů, jako jsou věk, atopie a přítomnost alergické rýmy a průduškového astmatu. Změny nNO a FENO jsou vyhodnoceny ve vztahu k nálezům epifaryngoskopického vyšetření a rinomanometrie (RMM). Poprvé byl sledován vliv adenoidektomie na výsledek vyšetření nazálního NO (nNO). Metodika: Studie se zúčastnili zdravé děti a dospívající (n=38) a jejich nemocní vrstevníci (n=105) doporučení k vyšetření pro podezření na AV jako příčinu chronických zdravotních obtíží. Věkové rozmezí bylo 5-18 let. Účastníci podstoupili epifaryngoskopické vyšetření a v indikovaných případech adenoidektomii, alergologické vyšetření včetně kožních prick testů, měření nNO a koncentrace NO ve vzduchu vydechovaném ústy (FENO) na chemiluminiscenčním analyzátoru NO. Výsledky: U dětí a mladistvých s adenoidními vegetacemi jsou oproti zdravým vrstevníkům koncentrace nNO snížené a to v závislosti na jejich stupni. Koncentrace FENO byla ve všech skupinách srovnatelná. Prakticky důležité je zjištění, že u 10 (9,5%) nemocných s AV bylo před adenotomií snížení nNO natolik výrazné, že tok nNO byl nižší než hraniční hodnota skríningového testu pro PCD. Závěr: Koncentrace nNO je ovlivněna stupněm AV. Se zvyšujícím se stupněm AV se nNO snižuje. Tento vztah byl potvrzen u všech nemocných, u nemocných bez současné alergie a u atopických nemocných. Vyšetření nNO je rychlé a neinvazivní, je však ovlivněno množstvím faktorů, které jej limitují pro použití v běžné praxi. Výsledky práce ale poprvé upozornily na skutečnost, že obstruktivní AV patří k rušivým faktorům a je potřeba je před vyšetřením nNO vyloučit, aby nebyla negativně ovlivněna specificita nNO při využití jako skríningového testu na PCD.
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: Adenoids are common disease in childhood, especially at preschool age. The main symptoms of adenoids are nose obstruction, chronic rhinitis, cough, relapsing otitis media, sinusitis, sleeping disorders and otitis media with effusion. The nasal patency influences the nasal nitric oxid (nNO) concentration. However, there are only a few published data about concentration of nNO in patients with adenoids. Aims: The prospective study explores the influence of adenoids on nNO in children. The investigated parameters in probands are the age, atopic diseases, allergic rhinitis and bronchial asthma. The results of nNO are compared with epipharyngoscopy, rhinomanometry and effect of adenoidectomy. Methods: The study was carried out on children with adenoids (n=105) at the age from 5 to 18 years old. The control group consists of 38 healthy children. All children underwent epipharyngoscopy, allergology examination including prick test and measurement of nNO and fractional exhaled nitric oxide (FENO) by the chemoluminescence analyzer. Results: The concentration of nNO is lower in children with adenoids in comparison with healthy children. The nNO depression depends on size of adenoids. In 10 patients (9,5%) with adenoids the depression of nNO was under the screening limit for primary ciliary dyskinesia. The concentration of FENO was not influenced by adenoids. Conclusion: Adenoids influence the concentration of nNO. In larger size of adenoids the concentration of nNO decreases regardless of allergy and atopic personal history. The examination of nNO is easy, quick and non-invasive examination. However, the big variability of nNO results in patients with adenoids is the main limit for common use of the method. Important finding is low value of nNO in patients with obstructive adenoids which can be reason for false positive screening of primary ciliary dyskinesia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Rybnikár, Ph.D. 3.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Rybnikár, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Rybnikár, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Rybnikár, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 602 kB