velikost textu

From credit growth to credit crunch: Analysis of responses to credit development in Central and Eastern Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
From credit growth to credit crunch: Analysis of responses to credit development in Central and Eastern Europe
Název v češtině:
Od úvěrového růstu k úvěrové krizi: Analýza reakcí na úvěrový vývoj v regionu střední a východní Evropy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Jašová
Vedoucí:
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Id práce:
113451
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou opatření, která byla přijata v letech 2003 až 2008 s cílem omezit úvěrový růst v soukromém sektoru. Práce hodnotí nadměrný vývoj úvěrů v regionu střední a východní Evropy s ohledem na makroekonomické fundamenty. Na základě výsledků analýzy posuzujeme možná opatření proti nepříznivým efektům nadměrného úvěrového růstu. Analýza je založena na průzkumu jedenácti centrálních bank regionu a její výsledky prokazují vysokou intenzitu intervencí: v průběhu sledovaného období bylo v regionu přijato celkem 82 opatření. Na základě zkušeností vybraných zemí docházíme k závěru, že opatření by měla zahrnovat kombinaci monetárních i prudenčních nástrojů se speciálním důrazem na domácí prostředí a roli zahraničních bank v regionu střední a východní Evropy.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes policy measures taken to curb the private sector credit growth in the period 2003-08. The thesis evaluates the excessiveness of the credit development in the CEE with respect to macroeconomic fundamentals. Based on the results, menu of policy options to counter adverse effects of the credit boom is reviewed. The analysis is based on a survey performed on eleven central banks in the region. The findings reveal high intensity of policy intervention: altogether 82 measures were taken in CEE in the period. Deriving from the country experiences, the thesis argues that in order to eliminate adverse impacts, policy measures should include combination of monetary and prudential tools with special emphasis on domestic environment and role of foreign banks in the CEE region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Jašová 3.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Jašová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Jašová 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.37 MB