velikost textu

Heavy Tails and Market Risk Measures: the Case of the Czech Stock Market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heavy Tails and Market Risk Measures: the Case of the Czech Stock Market
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radek Bulva
Vedoucí:
PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vít Bubák
Id práce:
113449
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Těžké chvosty, parametrické a semi-parametrické metody odhadu, teorie extrémních hodnot, tržní riziko, Value at Risk, Expected Shortfall
Klíčová slova v angličtině:
Heavy Tails, Parametric and Semi-parametric Estimation, Statistics of Extremes, Extreme Value Theory, Market Risk, Value at Risk, Expected Shortfall
Abstrakt:
ABSTRAKT Těžké chvosty jsou jedním z mnoha dobře zdokumentovaných stylizovaných faktů o chování výnosů finančních aktiv. V první části této práce se zabýváme metodami odhadu parametru chvostu rozdělení výnosů hlavního českého akciového indexu PX a za tímto účelem zkoumáme řadu parametrických a semi-parametrických postupů. Výsledky naznačují, že chování chvostů výnosů indexu PX je v souladu s empirickými výsledky dostupnými v literatuře. Ve druhé části práce se zaměřujeme na dvě měřítka tržního rizika, Value at Risk a Expected Shortfall. Spolu s tradičními metodami odhadu založenými na normálním rozdělení diskutujeme i metody založené na výsledcích první části práce, které berou v potaz odlišné chování chvostů. Porovnání výsledků jednotlivých metod nás vede k závěru, že modelování finančních výnosů pomocí normálního rozdělení může vést k závažnému podcenění rizik. JEL klasifikace: C13, C14, C16, G15; Klíčová slova: těžké chvosty, parametrické a semi-parametrické metody odhadu, teorie extrémních hodnot, tržní riziko, Value at Risk, Expected Shortfall.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT One of the stylized facts about the behaviour of financial returns is that they tend to exhibit more probability mass in the tails of the distribution than would be suggested by the normal distribution. This phenomenon is called heavy tails. The first part of this thesis focuses on examining the tails of a distribution of returns on Czech stock market index PX. Parametric and semi-parametric approaches to estimation of the tail index, a measure of heaviness of tails, are applied and compared. The results indicate that the tails behave in a way one would expect from an emerging market stock index. In the second part of the thesis, implications for two quantile-based market risk measures, Value at Risk and Expected Shortfall, are investigated. The main conclusion is that heavy-tailed alternatives should be preferred to the normal distribution in order to avoid serious underestimation of risks embedded in the underlying process. JEL classification: C13, C14, C16, G15; Keywords: Heavy Tails, Parametric and Semi-parametric Estimation, Statistics of Extremes, Extreme Value Theory, Market Risk, Value at Risk, Expected Shortfall.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Bulva 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Bulva 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Bulva 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zápal, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Bubák 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.28 MB