velikost textu

Postavení svědka v trestním řízení a jeho ochrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení svědka v trestním řízení a jeho ochrana
Název v angličtině:
Position of a witness in criminal proceedings and his protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
11344
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB