velikost textu

The performance of the Czech Private Pension scheme: Current design and its position within CEE countries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The performance of the Czech Private Pension scheme: Current design and its position within CEE countries
Název v češtině:
Finanční výkonnost českého systému soukromých penzí: Srovnávací studie jeho postavení v rámci střední a východní Evropy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Hlaváč
Vedoucí:
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Id práce:
113424
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Private pension schemes, Czech voluntary pension scheme, financial performance, Sharpe ratio, Sharpe Style Analysis
Klíčová slova v angličtině:
Private pension schemes, Czech voluntary pension scheme, financial performance, Sharpe ratio, Sharpe Style Analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá porovnáním finanční výkonnosti českého systému dobrovolného penzijního připojištění s dalšími pěti reformovanými penzijními schématy v regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Současný stav a nedávný vývoj českého systému je analyzován v první části práce. V její hlavní části pak byla shromážděna data výnosů všech porovnávaných penzijních systémů za poslední dekádu, aby pro každé schéma mohly být odhadnuty hodnoty Sharpe ratio (SR) vycházející z porovnání se čtyřmi vybraným investičními instrumenty. Doplňkově byla užita Sharpova analýza pro hodnocení dopadu aktivních manažerských rozhodnutí na výnosy schémat. Negativní hodnoty odhadnutých SR ukazují, že s výjimkou Polska žádné z penzijních schémat svými výnosy nepřekonalo výnosy desetiletých dluhopisů porovnávaných zemí. Nejslabší výkonnost byla zjištěna v případě České republiky. Výsledky Sharpovy analýzy dále poukazují na mírný pozitivní vliv aktivní manažerských rozhodnutí na výnosy systémů v porovnání s pasivními investičními strategiemi. Klasifikace JEL G23, G28, O57, H55 Klíčová slova: Private pension schemes, Czech voluntary pension, scheme, financial performance, Sharpe ratio, Sharpe Style analysis E-mail autora: honza.hlavac@gmail.com E-mail vedoucího práce: schneider@gmail.com
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the comparison of financial performance of the Czech voluntary private pension scheme with five other reformed private pension schemes in the region of Central Eastern Europe (Bulgaria, Croatia, Hungary, Poland and Slovak Republic). The current state and the recent development of the Czech private pension scheme are analyzed in the first part of the thesis. In the main part of this work we construct the dataset of periodic scheme returns covering the last decade, and estimate the schemes Sharpe ratios (SR) for four reference benchmarks. To complement the analysis we also employ the Sharpe style analysis to evaluate the impact of managerial decisions of market selection/timing on the scheme returns. The findings suggest that except for Poland none of the schemes managed to beat its long- term domestic benchmark (10- year government bonds) as the SRs estimates turn out to be negative. The highest underperformance was found in the case of Czech Republic. The results of style analysis suggest a modest positive influence of the active managerial decisions on the scheme returns with respect to the passive investment strategies. JEL Classification G23, G28, O57, H55 Keywords: Private pension schemes, Czech voluntary pension scheme, financial performance, Sharpe ratio, Sharpe Style analysis Author's e-mail: honza.hlavac@gmail.com Supervisor's e-mail: schneider@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hlaváč 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hlaváč 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hlaváč 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.39 MB