velikost textu

Česká konfederace jako ústavní základ středoevropského sjednocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká konfederace jako ústavní základ středoevropského sjednocení
Název v angličtině:
The Czech Confederation as a Constitutional Basis for Union of Central Europe
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Kožíšek
Oponenti:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Id práce:
11342
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Kožíšek 186.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Kožíšek 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Kožíšek 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB