velikost textu

Signifying in the fiction of Charles W. Chesnutt

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signifying in the fiction of Charles W. Chesnutt
Název v češtině:
Signifikace v díle Charlese W. Chesnutta
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Christoper Erwin Koy, M.A., Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
Id práce:
113387
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
30. 7. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstract (English): The dissertation is fundamentally a study of intertextuality. Charles W. Chesnutt (1858-1932) was an African American novelist, essayist and short story writer whose voracious reading habits of classical Western literature as well as the writing of his contemporaries had a substantial impact on his writing, an impact which is investigated for the first time applying the theory of African American rhetoric of Henry Louis Gates. The study applies the notion of “signifying” (as Gates describes it in The Signifying Monkey) to Chesnutt and his use of fiction by Ovid, Apulieus, Walter Scott, William Makepeace Thackeray, George Washington Cable and Albion Tourgée. The research explores how Chesnutt quotes from, revises and parodies, (among other mimetic strategies), the language, plots and characters of the aforementioned writers. Abstrakt (česky): Tato disertační práce se zabývá studiem intertextuality v díle afroamerického autora románů, esejí a povídek Charlese W. Chesnutta (1858-1932), který byl ve své tvorbě významně ovlivněn vlastní horlivou četbou klasické západní literatury i literární tvorbou svých současníků. Tato disertace je prvním pokusem o prozkoumání těchto vlivů, a to s využitím teorie afroamerické rétoriky, jejímž autorem je Henry Louis Gates. Práce aplikuje pojem „signifikace“ (jak jej Gates popisuje v knize The Signifying Monkey) na Chesnuttovu tvorbu a jeho odkazy na díla autorů jako Ovidius, Apuleius, Walter Scott, William Makepeace Thackeray, George Washington Cable a Albion Tourgée. Předmětem zkoumání je, jakým způsobem Chesnutt cituje, upravuje a paroduje (kromě dalších mimetických postupů) jazyk, zápletky a postavy výše zmíněných autorů.
Abstract v angličtině:
Abstract (English): The dissertation is fundamentally a study of intertextuality. Charles W. Chesnutt (1858-1932) was an African American novelist, essayist and short story writer whose voracious reading habits of classical Western literature as well as the writing of his contemporaries had a substantial impact on his writing, an impact which is investigated for the first time applying the theory of African American rhetoric of Henry Louis Gates. The study applies the notion of “signifying” (as Gates describes it in The Signifying Monkey) to Chesnutt and his use of fiction by Ovid, Apulieus, Walter Scott, William Makepeace Thackeray, George Washington Cable and Albion Tourgée. The research explores how Chesnutt quotes from, revises and parodies, (among other mimetic strategies), the language, plots and characters of the aforementioned writers. Abstrakt (česky): Tato disertační práce se zabývá studiem intertextuality v díle afroamerického autora románů, esejí a povídek Charlese W. Chesnutta (1858-1932), který byl ve své tvorbě významně ovlivněn vlastní horlivou četbou klasické západní literatury i literární tvorbou svých současníků. Tato disertace je prvním pokusem o prozkoumání těchto vlivů, a to s využitím teorie afroamerické rétoriky, jejímž autorem je Henry Louis Gates. Práce aplikuje pojem „signifikace“ (jak jej Gates popisuje v knize The Signifying Monkey) na Chesnuttovu tvorbu a jeho odkazy na díla autorů jako Ovidius, Apuleius, Walter Scott, William Makepeace Thackeray, George Washington Cable a Albion Tourgée. Předmětem zkoumání je, jakým způsobem Chesnutt cituje, upravuje a paroduje (kromě dalších mimetických postupů) jazyk, zápletky a postavy výše zmíněných autorů.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Christoper Erwin Koy, M.A., Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Christoper Erwin Koy, M.A., Ph.D. 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Christoper Erwin Koy, M.A., Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 280 kB