velikost textu

Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Název v angličtině:
Position of migrating persons considered by labour law and social security law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Páv
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
JUDr. Libuše Brádlerová
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
11333
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Páv 12.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Páv 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Páv 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 580 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 661 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB