velikost textu

Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?
Název v angličtině:
Second Version of the Berlin Program from 1971. The End of Adenauer´s CDU?
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ondřej Picka
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Id práce:
113278
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spolková republika Nemecko, CDU, Berlínský program, Helmut Kohl, politická strana, stranický program, opozice, generace, sémiotika
Klíčová slova v angličtině:
Federal Republic of Germany, CDU, Berlin program, Helmut Kohl, political party, party program, opposition, generation, semiotics
Abstrakt:
Abstrakt Po té, co byla CDU po volbách do Spolkového sněmu v roce 1969 přinucena odejít do opozice, vytvořila programovou komisi, která mela doplnit Berlínský program strany přijatý o rok dříve. Tato komise překvapivě vypracovala zcela nový programový text, který se rozcházel s některými dosavadními dogmaty politiky CDU, což vyvolalo bouřlivé diskuse. V předkládané práci je tento vývoj popisován jako projev generační výměny ve straně, která byla urychlena odchodem z vlády. Klíčová role je připisována předsedovy programové komise Helmutu Kohlovi, který byl přední osobností nastupující mladé generace a dlouhodobým hlasitým propagátorem reformy strany. Ten vytvořil v komisi podmínky pro vznik progresivního textu tím, že dal hodně prostoru řadě mladých talentovaných reformních politiku. Konzervativní proud v CDU byl však stále dost silný na to, aby mohl reformní vyznění návrhu oslabit. Ústřední výbor strany text výrazně přepracoval a zmírnil některé klíčové pasáže. Až jednoznačná prohra CDU ve volbách v roce 1972 a následná volba Kohla predsedou otevrela cestu k provedení důsledné stranické reformy. Rada z mladých Kohlových spolupracovníku z doby programové diskuse na počátku 70. let se později stala klíčovými osobnostmi CDU. Některá z témat, která se v návrhu Kohlovy komise objevila, byla v 70. letech v programatice strany dále rozvinuta. Z tohoto důvodu označuje tato práce diskusi o Druhé verzi Berlínského programu za předehru k CDU 70. let. Klíčová slova Spolková republika Německo, CDU, Berlínský program, Helmut Kohl, politická strana, stranický program, opozice, generace, sémiotika
Abstract v angličtině:
Abstract After the Christian democratic CDU party was forced into the opposition after the parliamentary elections of 1969 it created a program commission which should update the party’s Berlin Program adopted few months earlier. Surprisingly it drafted a wholly new party manifesto challenging crucial dogmas of party’s policies which led to stormy discussions. This thesis argues that this development was a consequence of generation change in the party which was accelerated by the loss of government power as well as a result of the influence of the chairman of the program commission, Helmut Kohl. Kohl was a leading figure of the young rising generation in the party and a strong proponent of party reform. He created conditions in the commission for creation of a progressive proposal by giving influence to talented young reform oriented politicians. But the conservatives in the party were still strong enough to fight back and moderate the reform impetus of the draft. Party committee redrafted it and weakened some central progressive statements. Only the undisputable loss in the elections of 1972 and following election of Helmut Kohl to party chairman made the way free for a thru party reform. Many of the young politicians allied with Kohl during the program discussion in early 1970s became eventually key figures in the CDU. Some of the themes which appeared in the program draft were further developed during the ‘70s. That is why this paper describes the discussion on the so called Second version of the Berlin Program as the overture of the CDU of 1970s. Keywords Federal Republic of Germany, CDU, Berlin program, Helmut Kohl, political party, party program, opposition, generation, semiotics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Picka 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Picka 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Picka 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Handl, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 80 kB