velikost textu

Institucionální rámec spolupráce ve věcech trestních v EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institucionální rámec spolupráce ve věcech trestních v EU
Název v angličtině:
Institutional framework of cooperation in criminal matters in the EU
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Id práce:
11326
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D. 12.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 740 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 793 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 405 kB