velikost textu

Právní vztahy uzavírané prostřednictvím internetu v mezinárodním právu soukromém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní vztahy uzavírané prostřednictvím internetu v mezinárodním právu soukromém
Název v angličtině:
Legal relations entered into through the Internet under private international law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Helena Hrubešová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Oto Kunz
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
11309
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Hrubešová, Ph.D. 3.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Hrubešová, Ph.D. 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Hrubešová, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 482 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 274 kB