velikost textu

Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
The Basic Colour Terms of the Czech Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Brhel
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
113078
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk, lexikologie, barvy, motivace
Klíčová slova v angličtině:
Czech Sign Language, lexicology, colours, motivation
Abstrakt:
Cílem práce je popsat zásobu pojmenování pro základní barvy v českém znakovém jazyce, zvláště se zřetelem k zahrnuti různých formálních variant (generačních, regionálních apod.) s důrazem na motivaci jednotlivých lexémů. Výsledky empirického výzkumu jsou usouvztažněny s poznatky o cizích znakových jazycích a porovnány s barvami v češtině (zvl. s etymologii názvů barev a jejich konotacemi). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis will gather and analyze signs for basic colour terms used in the Czech sign language, with respect to their variants (regional, age-related etc.) and to their possible motivation. Results of the research will be compared to analogous data found in other sign languages as well as in Czech (with a special view to the etymology and connotations of the terms). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Brhel 4.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Brhel 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Brhel 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Klára Richterová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB