velikost textu

Koncept „Rogue States“ a postoj zahraniční politiky USA k Íránu a Korejské lidově demokratické republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept „Rogue States“ a postoj zahraniční politiky USA k Íránu a Korejské lidově demokratické republice
Název v angličtině:
Rogue State Concept and the US Foreign Policy towards Iran and North Korea
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Černá
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
113017
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Írán, KLDR, zahraniční politika USA, jaderné zbraně, terorismus, rogue states, Barack Obama, George W. Bush
Klíčová slova v angličtině:
Iran, North Korea, US foreign policy, nuclear weapons, terrorism, rogue states, Barack Obama, George W. Bush
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá otázkou konceptu „rogue states“ a strategiemi Spojených států, jež jsou proti rogue states používány. Konkrétně je pozornost zaměřena na dva takto označené státy – Írán a Korejskou lidově demokratickou republiku. Strategie použité Spojenými státy jsou dále sledovány v průběhu funkčních období administrativ prezidenta George W. Bushe a Baracka Obamy a s ohledem na dvě typické charakteristiky rogue states – snahu o získání zbraní hromadného ničení a podporu terorismu. Navzdory očekávání se ukazuje, že strategie použité Spojenými státy vůči státům patřícím do jednoho konceptu se výrazně odlišují, a jsou často ovlivňovány historickými zkušenostmi a strategickými zájmy. Zahraniční politika prezidentů Bushe a Obamy se v rétorické rovině výrazně odlišovala. Jak se však ukazuje, mezi strategiemi vůči rogue states je možné najít určitou kontinuitu.
Abstract v angličtině:
Master thesis deals with the concept of “rogue states” and strategies of the United States that are used towards rogue states. Concretely, attention is focused on two such labeled countries – Iran and the Democratic People’s Republic of Korea. Strategies used by the United States are further observed during the presidencies of George W. Bush and Barack Obama and with regard to two typical characteristics of rogue states – effort to acquire weapons of mass destruction and the support of terrorism. Despite expectations, it appears that strategies used by the United States differ significantly and they are often influenced by historical experiences and strategic interests. Bush’s and Obama’s foreign policies were significantly different on the rhetorical level. However, as shown in the thesis there can be found certain continuities between the strategies towards rogue states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Černá 930 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Černá 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Černá 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.31 MB