velikost textu

Ochrana osobnosti v oblasti péče o zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti v oblasti péče o zdraví
Název v angličtině:
Protection of personal rights within healthcare
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
Id práce:
11301
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 5.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB