velikost textu

Česká a komunitární úprava skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká a komunitární úprava skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Czech and Community regulation of the termination of employment
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Martin Putík, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponenti:
JUDr. Libuše Brádlerová
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
11293
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Putík, Ph.D. 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Putík, Ph.D. 578 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Putík, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 624 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 682 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB